Uitnodiging bijeenkomst Haarse Zon 28 november 2017

De Haarse Zon nodigt u uit op dinsdag 28 november a.s. om 20.00 uur in het Wapen van Haarzuylens. Graag praten wij u bij over:

 • Waar de panelen komen te liggen
 • Onze energieleverancier
 • Onze panelen
 • Wat het u kost het
 • Wat u terugkrijgt
 • De vervolgstappen tot realisatie

Maar de bijeenkomst is meer dan alleen informatief. De bijeenkomst is het officiële startmoment van de verkoop. Er zijn in deze eerste fase in totaal 832 certificaten beschikbaar. Op basis van uw huidige energieverbruik en contract kijken wij graag samen met u naar wat voor u passend is.

Komend voorjaar bouwt energiecoöperatie Haarse Zon een zonnepanelen installatie voor inwoners van de regio Haarzuilens. Met een aandeel in zonnestroom van de Haarse Zon kunt u profiteren van schone en lokaal opgewekte stroom. Bovendien is het een financieel aantrekkelijke investering.

Voor wie
De Haarse Zon is voor iedereen. Voor zowel particulieren als bedrijven. Of u eigenaar bent van uw woning of dat u uw woning huurt. Mits u woont in een van de volgende postcodes: 3455, 3451, 3481,3607, 3608, 3621 of 3628.

Duurzaam

 • 100% groene energie
 • Een duurzame regio creëren
 • Bijdragen aan een beter milieu

Lokaal

 • Samen opwekken, samen profiteren
 • Van en voor bewoners
 • In je eigen buurt opgewekt

Goede investering

 • Lagere energielasten
 • Gemiddeld rendement op investering van ca. 6 % per jaar

We zien u graag!
www.haarsezon.nl | info@haarsezon

Uitnodiging bijeenkomst Haarse Zon 14 juni 2017

Afgelopen weekend heeft Haarse Zon een wervende tekst in de brievenbussen van alle huishoudens van Haarzuilens bezorgd. Wij nodigen hen allen uit om onze bijeenkomst mee te maken op 14 juni aanstaande.

Lees hieronder de tekst uit de uitnodiging voor onze bijeenkomst:

Uitnodiging bijeenkomst Haarse Zon

Beste inwoners van de Haar,

Over enkele jaren staat Haarzuilens bekend als het energie neutrale kasteeldorp. Met de duurzame energie die in en rond het dorp opgewekt wordt kan voor 100% in de eigen elektriciteitsbehoefte worden voorzien. Althans als het aan ons ligt!

In maart hebben we via een brief de achtergrond van het initiatief “Haarse Zon” toegelicht. Inmiddels zijn de plannen om een energiecoöperatie op te richten concreet geworden en deze plannen delen we graag met u via deze brief en op een speciale bijeenkomst op 14 juni om 20.00 uur in ’t Wapen van Haarzuylen.

Onze doelstelling is het realiseren van ten minste 2.000 zonnepanelen. Daarmee voorzien we voor een groot deel in de elektriciteitsbehoefte van Haarzuilens.

Waarom de Haarse Zon?
Zonnepanelen zijn een snelle en eenvoudige manier om energie duurzaam op te wekken. Maar niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor zonne-energie. Bijvoorbeeld vanwege het beschermd dorpsgezicht of een niet geschikt dak. De Haarse Zon is dan de uitkomst.

Hoe werkt het?
Als inwoner van Haarzuilens en omgeving kunt u lid worden van coöperatie Haarse Zon. U investeert in een door u gekozen aantal zonnestroomcertificaten. U draagt hiermee een steentje bij aan de ontwikkeling van duurzame energie en een groener Haarzuilens en ontvangt gegarandeerd 100% duurzame en lokaal opgewekte energie. Daarnaast is het ook nog een aantrekkelijke investering met een rendement van ca. 5-6% over 25 jaar!

Doet u mee? Een gemiddeld huishouden kan met circa 14 zonnestroomcertificaten in zijn eigen elektriciteitsbehoefte voorzien voor de komende 25 jaar. Voor ongeveer € 310,- (incl. BTW) per zonnestroomcertificaat bent u deelnemer in Haarse Zon. Mocht u over onvoldoende financiële middelen beschikken voor het aantal certificaten dat u wenst, dan is een gunstige lening bespreekbaar.

Hoe verder?
Verderop in deze brief kunt u via een lijst van vragen en antwoorden inzicht krijgen in het project. Graag zien wij u op onze volgende bijeenkomst op 14 juni waarin wij u meer concrete informatie zullen geven over onder meer het te verwachten startmoment. Er is die avond ook ruimschoots ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze avond kun u kenbaar maken in hoeveel zonnestroomcertificaten u interesse heeft.

Wilt u ook per e-mail op de hoogte blijven of heeft u vragen of suggesties? Geeft u dan uw naam en e-mailadres door via info@haarsezon.nl of www.haarsezon.nl.

Met zonnige groet,
Werkgroep “Haarse Zon”

Haarse Zon bezoekt evenement “HIER opgewekt”

Met een driekoppige afvaardiging namens Haarse Zon is er ervaring opgedaan bij het evenement “HIER Opgewekt” in Den Haag. Deze kennis zal meegenomen zal worden naar ons eigen project.

Het evenement in Den Haag was een grote drukte met met ruim 800 bezoekers, 34 deelsessies én veel expertsessies. Er zijn diverse workshops bijgewoond over bijvoorbeeld het opzetten van een organisatie en het toepassen van beschikbare subsidieregelingen. Ook de Belastingdienst was vertegenwoordigd op het programma met een informatiesessie.

Er is gebruik gemaakt van het bezoek om direct enkele zakelijke relaties aan te leggen met aanwezigen. Zowel de Gemeente Utrecht als energieleverancier Stedin zijn opgezocht om kennis mee te maken.

De algehele indruk van het evenement was enthousiasmerend, en een bevestiging dat we met Haarse Zon een goed idee aan het uitwerken zijn. Hierbij zijn wij – gebruikmakend van de landelijk beschikbare ervaring – grensverleggend bezig binnen Haarzuilens en Nederland.

Hoe krijgen we zonne-energie in Haarzuilens?

Zonne-energie is hot! Energie opgewekt via groene manieren groeit in populariteit en is niet meer weg te denken uit Nederland. Mensen zoeken zelf manieren om bij te dragen aan een beter milieu en schone energie hoort hierbij. Zonne-energie is een van de vele manieren om schonere energie op te wekken.

In heel Nederland leggen mensen zelf zonnepanelen op hun daken om direct te kunnen genieten van hun eigen energieproductie; men wordt deels onafhankelijk van de energiemaatschappij, men is groen bezig, en men ziet snel de vruchten van hun eigen productie op de rekening. De bewoners van Haarzuilens willen graag meedoen met het opwekken van zonne-energie, maar worden belemmerd in een aantal zaken waardoor zij geen zonnepanelen kunnen plaatsen op hun huizen.

Het dorp Haarzuilens heeft de volgende belemmeringen bij het plaatsen van zonnepanelen:

 • Haarzuilens is per 4 december 2013 officieel een beschermd dorpsgezicht geworden waardoor menig bewoner van het dorp beperkt is in het aanpassen van het eigen huis in het kader van het dorpsgezicht. De grenzen van dit beschermde gebied zijn na te lezen in dit document, uitgegeven door Rijksdienst Voor Het Cultureel Erfgoed – onderdeel van Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.Ook het vele groen in en rondom het dorp is onderdeel van het beschermde dorpsgezicht. In het geval van zonnecollectoren zijn de bomen in het dorp een beperkende factor in de energie-opbrengst voor zonnepanelen.
 • Voor veel bewoners zijn de daken minder geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen. Dit is bijvoorbeeld door technische beperkingen zoals het formaat van het dak, de bouwwijze van het dak, of de oriëntatie van het dak ten opzichte van de zon.
Hoe gaat Haarse Zon alsnog zonne-energie realiseren?

Wij geloven dat zonne-energie een belangrijk onderdeel van onze toekomst is en willen daarom met onze bewoners meedenken over andere oplossingen. Wij hebben onszelf daarom een doel geformuleerd waar we heen willen werken, om alsnog zonne-energie beschikbaar te stellen voor de bewoners van Haarzuilens en omstreken.

Wij willen ons richten op het centraal aanleggen van heel veel zonnepanelen op gebouwen in de buurt van het dorp maar toch buiten het beschermd dorpsgezicht. Hierna zullen wij ons inzetten op het ontsluiten van de energieproductie uit deze panelen aan al onze deelnemers. Wij hebben de overtuiging dat dit plan gaat werken en hebben daarom serieus ingezet op het aantal panelen dat we willen leggen. Als alles volgens plan loopt zal dit project in formaat een voorbeeldproject worden voor het hele land, en zal Haarse Zon laten zien waar een dorp goed in kan zijn!

Neem kennis van onze vorderingen en bekijk onze publicaties. Mochten er vragen bestaan over ons project dan zijn deze wellicht al opgenomen in onze vragenlijst, en anders kan er altijd contact met ons gezocht worden.

Haarzuilens verwelkomt de zon!

In het groene hart nabij Utrecht ligt Haarzuilens, een dorpje omringt door natuur. Dat is een landschap dat wij willen behouden, en de manier waarop wij onze bijdrage willen leveren is door goed te kijken naar ons energieverbruik. De zon kan hierbij helpen!

Wij denken: “groene stroom = groene omgeving”. Voor onszelf, en voor alle toekomstige bewoners en bezoekers van ons mooie dorp Haarzuilens. Wij zijn ervan overtuigd dat een energieneutraal dorp een haalbaar doel is, en wij willen ons daarvoor inzetten. Wie droomt er niet van Haarse Zon?

Lees hoe wij dit gaan aanpakken en doe mee!