Vragen

Veelgestelde vragen / FAQ

We kunnen ons voorstellen dat ons project een of meerdere vragen oproept bij omstanders. Wij willen ons best doen alle betrokkenen zo open en zo goed mogelijk te informeren. Daarom hebben we een lijst samengesteld met interessante feiten en veelgestelde vragen die gericht zijn op de tweede van ons project.

Deze lijst met vragen en antwoorden zal bijgewerkt worden wanneer meer informatie beschikbaar komt gedurende ons project.

Algemene vragen
 1. Ik wil meedoen met de Haarse Zon. Wat moet ik doen?
  U schrijft zich in en koopt één of meer zonnestroomcertificaten. Dat moet via onze website haarsezon.nl Op de website start het proces bij “naar de inschrijfpagina”.
 2. Met hoeveel zonnestroomcertificaten kan ik participeren?
  U kunt als particulier of bedrijf deelnemen met minimaal één zonnestroomcertificaat tot een maximum van zevenenveertig. Wij adviseren om voor ongeveer 95% van uw gemiddelde stroomverbruik mee te doen. Als u meer stroom opwekt dan u verbruikt, krijgt u over het surplus geen energiebelasting terug. De gemiddelde opbrengst per zonnestroomcertificaat is 212 kWh ( betreft de opwekking in jaar 1, daarna lagere opbrengst in verband met de degradatie van de panelen met 0,8% per jaar). Een voorbeeld: Het gemiddelde stroomverbruik van een huishouden van 3 personen in een tussenwoning is 3750 kWh. De geadviseerde 95% van het gemiddelde jaarverbruik is 3560 kWh. Om aan deze energiebehoefte voldoen, heeft u aan 16 tot 17 zonnestroomcertificaten genoeg (3560 kWh : 212 kWh). Kijk voor uw eigen verbruik op uw laatste jaarafrekening. Het maximum volgens de postcoderoosregeling is 10.000 kWh per jaar, daarboven wordt geen energiebelasting teruggegeven.
 3. Ik ben huurder. Kan ik dan ook meedoen?
  Ja, tenzij u inclusief energiekosten huurt. U moet dus zelfstandig afnemer zijn van stroom.
 4. Ik heb een eigen bedrijf. Kan ik meedoen?
  Ja, in bijna alle gevallen. Vraag anders, indien gewenst, de coöperatie. Wel dient u er rekening mee te houden dat hierbij andere tarieven gelden bij Greenchoice.
 5. Ik woon niet in Haarzuilens. Kan ik wel meedoen?
  U kunt meedoen als u woont binnen de zogenaamde postcoderoos. In dit geval: als u woont op een adres met een van de volgende postcodes: 3455, 3451, 3481, 3628, 3621, 3607, 3608 en 3543.
 6. Kan ik ook meedoen als ik zonnepanelen op mijn eigen dak heb?
  Jazeker, u kunt bijvoorbeeld meedoen met zonnestroomcertificaten omdat de eigen panelen niet genoeg energie opwekken om aan uw eigen elektriciteitsbehoefte te voldoen.
 7. Vanaf wanneer kunnen we genieten van de Haarse Zon?
  De verwachte ingebruikstelling is in september 2019.
 8. Ik wil meedoen! Wanneer moet ik betalen?
  Als u zich inschrijft via de inschrijfpagina wordt de procedure via een geautomatiseerd systeem opgestart. Na aanmelding krijgt u de benodigde stukken toegestuurd. Na het tekenen en terugsturen van de ledenovereenkomst en het doen  van de (aan)betaling doet u definitief mee en krijgt u van ons de bevestiging. De aanbetaling van € 20 per certificaat moet binnen 10 werkdagen worden voldaan. Het restantbedrag moet uiterlijk 9 augustus 2019 zijn betaald.
Voordelen & opbrengst
 1. Wat zijn de voordelen van meedoen met de tweede fase van Haarse Zon?
  Een groener Haarzuilens e.o. door minder CO²-uitstoot
  • Een verwacht rendement van ca. 9,7 % per jaar op uw investering, voor ondernemers die de btw kunnen verrekenen ligt dit wat lager in verband met de btw over de energiebelasting.
  • Goedkopere stroom (voor de meeste deelnemers), aangezien we samen werken energieleverancier Greenchoice met voordelige tarieven groene energie, namelijk het tarief Lokaal Groen voor particulieren. Het rendement komt enerzijds doordat u een vrijstelling op de energiebelasting ontvangt, via de zogenaamde postcoderoosregeling. (Zie de vraag over energiebelasting.) Anderzijds komt dit doordat u deelt in de opbrengsten uit verkoop van de opgewekte stroom aan de energieleverancier. De korting op de energiebelasting en de hoogte van de energiebelasting zelf kunnen in de toekomst verhoogd of verlaagd worden door de overheid.
 2. Wat is de postcoderoosregeling?
  Niet iedereen is in de gelegenheid om zelf zonnepanelen aan te laten leggen op zijn of haar dak of zelf windenergie op te wekken in de achtertuin. Daarom heeft de Rijksoverheid in 2014 de postcoderoosregeling in het leven geroepen. Zo kunnen particulieren die geen eigen dak hebben ook investeren in duurzaam dichtbij opgewekte energie en hier bovendien financieel voordeel van hebben. Een postcoderoosgebied is een gebied waarvan de vier cijfers van de postcode gelijk zijn aan een geselecteerde postcode, plus diens aangrenzende postcodes. In dit gebied staat een installatie voor zonnepanelen. De regeling houdt in dat leden van energiecoöperatie Haarse Zon een korting krijgen van 11,93 cent per kWh inclusief btw (tarief 2019) op de Energiebelasting. Deze korting wordt jaarlijks verrekend middels een creditnota door de energieleverancier. De regeling wordt door de overheid voor de komende 15 jaar gegarandeerd. De hoogte van de energiebelasting kan variëren.
 3. Hoeveel stroom produceert één zonnestroomcertificaat in fase 2?
  Eén zonnestroomcertificaat levert ongeveer 212 kWh per jaar (=jaar1). Dit hangt uiteindelijk van de hoeveelheid uren dat de zon gemiddeld in Nederland schijnt.. De definitieve opbrengst wordt aan het einde van elk jaar bekend.
 4. Hoe wordt de door mijn panelen opgewekte stroom verrekend?
  Haarse Zon verkoopt de opgewekte stroom aan Greenchoice. De opbrengsten minus de kosten worden jaarlijks verdeeld over de deelnemers op basis van het aantal zonnestroomcertificaten.
 5. Kan ik met de opbrengst van mijn zonnestroomcertificaten mijn termijnbedrag verlagen?
  Ja, het is mogelijk om met de verwachte opbrengst van uw zonnestroomcertificaten het maandbedrag dat u aan uw energieleverancier betaalt te verlagen. Vooralsnog is dit niet verstandig omdat u dan op de jaarnota moet bijbetalen. Zolang Greenchoice een aparte creditnota stuurt voor de verrekening van de energiebelasting kan u dit beter niet doen. Greenchoice bekijkt de mogelijkheden om de energiebelasting op een andere manier te gaan verrekenen. Hoe het bij andere energiebedrijven is geregeld zult u zelf moeten informeren.
 6. Waar komen de panelen te liggen?
  De panelen komen aan de Thematerweg 8 te Haarzuilens te liggen. We hebben hiervoor een overeenkomst afgesloten met de dakeigenaar.
 7. Loopt ik geen risico als de daken waarop de zonnepanelen liggen een andere eigenaar of bestemming krijgt?
  Nee, de eigenaar van het dak heeft een recht van opstal verleend voor de looptijd van het project. Een eventuele volgende eigenaar is hieraan gehouden. Dit is notarieel vastgelegd.
Verhuizen, overdragen, verminderen of verhogen
 1. Ik ga verhuizen, wat gebeurt er met mijn zonnestroomcertificaten?
  Wanneer u naar een andere woning verhuist binnen de zogeheten postcoderoos (postcodes 3455, 3451, 3481, 3628, 3621, 3607, 3608 en 3543) dan kunt u uw zonnestroomcertificaten “meenemen”. U geeft dan een adreswijziging door aan de coöperatie. Verhuist u naar een woning buiten de postcoderoos, dan kunt de zonnestroomcertificaten via Haarse Zon overdragen aan de nieuwe eigenaar van uw oude woning. Wanneer u naar een andere woning verhuist naar buiten de zogeheten postcoderoos en de nieuwe eigenaar wil uw zonnestroomcertificaten niet overnemen, neem dan contact op met de Haarse Zon.
 2. Kan ik in de toekomst extra zonnestroomcertificaten aanschaffen of het aantal certificaten verlagen?
  Als u door omstandigheden meer of minder energie bent gaan verbruiken en u wilt het aantal zonnestroomcertificaten aanpassen, neem dan contact op met de Haarse Zon. Als u extra wilt, zetten wij u voor de het aantal extra zonnestroomcertificaten op de wachtlijst en nemen contact met u op zodra deze beschikbaar zijn. Indien u het aantal wilt verlagen kijken wij of iemand op de wachtlijst deze zonnestroomcertificaten wil overnemen.