Uitnodiging bijeenkomst Haarse Zon 14 juni 2017

Afgelopen weekend heeft Haarse Zon een wervende tekst in de brievenbussen van alle huishoudens van Haarzuilens bezorgd. Wij nodigen hen allen uit om onze bijeenkomst mee te maken op 14 juni aanstaande.

Lees hieronder de tekst uit de uitnodiging voor onze bijeenkomst:

Uitnodiging bijeenkomst Haarse Zon

Beste inwoners van de Haar,

Over enkele jaren staat Haarzuilens bekend als het energie neutrale kasteeldorp. Met de duurzame energie die in en rond het dorp opgewekt wordt kan voor 100% in de eigen elektriciteitsbehoefte worden voorzien. Althans als het aan ons ligt!

In maart hebben we via een brief de achtergrond van het initiatief “Haarse Zon” toegelicht. Inmiddels zijn de plannen om een energiecoöperatie op te richten concreet geworden en deze plannen delen we graag met u via deze brief en op een speciale bijeenkomst op 14 juni om 20.00 uur in ’t Wapen van Haarzuylen.

Onze doelstelling is het realiseren van ten minste 2.000 zonnepanelen. Daarmee voorzien we voor een groot deel in de elektriciteitsbehoefte van Haarzuilens.

Waarom de Haarse Zon?
Zonnepanelen zijn een snelle en eenvoudige manier om energie duurzaam op te wekken. Maar niet iedereen heeft een dak dat geschikt is voor zonne-energie. Bijvoorbeeld vanwege het beschermd dorpsgezicht of een niet geschikt dak. De Haarse Zon is dan de uitkomst.

Hoe werkt het?
Als inwoner van Haarzuilens en omgeving kunt u lid worden van coöperatie Haarse Zon. U investeert in een door u gekozen aantal zonnestroomcertificaten. U draagt hiermee een steentje bij aan de ontwikkeling van duurzame energie en een groener Haarzuilens en ontvangt gegarandeerd 100% duurzame en lokaal opgewekte energie. Daarnaast is het ook nog een aantrekkelijke investering met een rendement van ca. 5-6% over 25 jaar!

Doet u mee? Een gemiddeld huishouden kan met circa 14 zonnestroomcertificaten in zijn eigen elektriciteitsbehoefte voorzien voor de komende 25 jaar. Voor ongeveer € 310,- (incl. BTW) per zonnestroomcertificaat bent u deelnemer in Haarse Zon. Mocht u over onvoldoende financiële middelen beschikken voor het aantal certificaten dat u wenst, dan is een gunstige lening bespreekbaar.

Hoe verder?
Verderop in deze brief kunt u via een lijst van vragen en antwoorden inzicht krijgen in het project. Graag zien wij u op onze volgende bijeenkomst op 14 juni waarin wij u meer concrete informatie zullen geven over onder meer het te verwachten startmoment. Er is die avond ook ruimschoots ruimte voor het stellen van vragen. Tijdens deze avond kun u kenbaar maken in hoeveel zonnestroomcertificaten u interesse heeft.

Wilt u ook per e-mail op de hoogte blijven of heeft u vragen of suggesties? Geeft u dan uw naam en e-mailadres door via info@haarsezon.nl of www.haarsezon.nl.

Met zonnige groet,
Werkgroep “Haarse Zon”